28 Aralık 2013 Cumartesi

geniş yapraklı yabancı otlarÜlkemizde çeşitli kültür bitkilerinde sorun olan bazı önemli geniş yapraklı yabancı otlar resimleri ile birlikte aşağıda verilmiştir.
Yapışkan ot
Sarı ot
Kokar ot
Gökbaş
Köygöçüren
Kekre
Yabani hardal
Sirken
Kan damlası
Kırmızı köklü tilki kuyruğu
Gelincik
Papatya
Karamuk
Pelemir
Taşkesen
Çıtlık
Bozot
Hazeran
Fare kulağı Düğün çiçeği
Süpürge otu
Domuz pıtrağı
Pıtrak
Yabani marul
Demir dikeni
Yabani bamya
Ballı baba
Soda otu
Eşek marulu
Tarla yavşan otu
Yemlik
Arap baklası
Vicia
Yatık sütleğen
Tarla sarmaşığı
Çoban değneği
İmam pamuğu
Loğusa otu
Boynuzlu yoğurt otu
Şekil 9. Boynuzlu yoğurt otu
Köygöçüren fide
Şekil 10. Köygöçüren fide
Sarıot
Şekil 11. Sarıot
Kokarot
Şekil 12. Kokarot
Gökbaş
Şekil 13. Gökbaş
Saka dikeni
Şekil 14. Saka dikeni
Kekre
Şekil 15. Kekre
Yabani hardal
Şekil 16. Yabani hardal
Sirken
Şekil 17. Sirken
Kan damlası
Şekil 18. Kan damlası
Kırmızı köklü tilki kuyruğu
Şekil 19. Kırmızı köklü tilki kuyruğu
Domuz pıtrağı
Şekil 20. Domuz pıtrağı
Demir dikeni
Şekil 21. Demir dikeni
Yabani bamya
Şekil 22. Yabani bamya
Ballıbaba
Şekil 23. Ballıbaba
Yemlik
Şekil 24. Yemlik
Soda otu
Şekil 25. Soda otu
Eşek marulu
Şekil 26. Eşek marulu
Tarla sarmaşığı
Şekil 27. Tarla sarmaşığı
Muhabbet çiçeği
Şekil 28. Muhabbet çiçeği
Bozot
Şekil 29. Bozot
Çıtlık
Şekil 30. Çıtlık
Loğusa otu
Şekil 31. Loğusa otu
Hazeran
Şekil 32. Hazeran

FINDIK (Corillus avetlana L.) BAHÇELERİNDE YABANCIOTLAR


1.S0RUN OLAN YABANCIOTLAR
1.1. Tek Yıllık Yabancıotlar
1.1.1. Tek Yıllık Geniş Yapraklılar
Bilimsel Adı
Türkçe Adı
Familvası
Amaranthus retrofle.rus L.
Aıripİe.r patıdu L.
Capse/la bursa-pastoris (L.) Medik
C/uysanthemıım segetum L.
Conyza canadensis L.
Euphorbia stricta L.
E. helioscopia L.
Lathyrus aphaca L.
Polygonum lapathifolium L.
Senecio vulgaris L.
Sinapis arvensis L.
Sisymbrium altissimum L.
Solunum nigrum L.
Stellaria medıa{L.) Vill
Trifolium spp
Urtica urens L.

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar
Alopecurus myosuroides Huds
Digitaria sanguinalis (L.) Scop
Lolium perenne L.
Lolium temulentum L.
Poa annua L.
Poa trivialis L.
Setaria glauca (L.) P.B.

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar
1.2.1.   Çok yıllık geniş yapraklılar
Anchusa offıcinalis L.
Aristolochia clematitis L.
Artemisia vulgaris L.
Arum sp.
Bellis perennis L.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Convolvulus anvensis L.
Daucus carota L.
Geranium tuberosum L.
Fragaria viridis Duchesne
Mentha arvensis L.
Plantago majör L.
P. lanceolata L.
Rumex crispus L.
R. acetosella L.
Sonchus arvensis L.
Taraxacuın offıcinale Weber
Urîica dioica L.

1.2.2.   Çok yıllık dar yapraklılar
Elymus repens (L.) Gould
Cynodon dactylon (L.) Pers
Cyperus rotundus L.
Sorghum halepense (L.) Pers

1.2.3.   Sporlu Bitkiler
Pteridiıım aquilinum (L.) Kuhn.

1.2.3. Odunsu Bitkiler
Alnus glutinosa L.
Rosa spp.
Rubus spp
Smilax aspera L.
Kırmızı köklü tilkikuyruğu
Karapazı
Çobançantası
Yabani krizantem
Pire otu
Sütleğen
Sütleğen
Yabani mürdümük
Boğumlu Çobandeğneği
İmam kavuğu
Yabani hardal
Bülbül otu
Köpek üzümü
Kuşotu
Yabani üçgül
Isırgan otu


Tilkikuyruğu
Çatalotu
İngiliz çimi
Delice
Tavşanbıyığı
Adi salkım otu
Sarı tüylü kirpi darıSığırdili
Loğusa otu
Pelin
Yılanyastığı
Koyungözü papatya
Yabani hindiba
Köygöçüren
Tarla sarmaşığı
Yabani havuç
Yumrulu jeranyum
Yabani çilek
Yabani nane
İri sinirotu
Dar yapraklı sinirotu
Kıvırcık labada
 Küçük kuzukulağı
Eşek marulu
Aslan dişi
Büyük ısırgan


Ayrık
Köpekdişi ayrığı
Topalak
Kanyaş


Eğrelti otu


Kızılağaç
Yabani gül
Böğürtlen
Gıcır dikeni
Amaranthaceae
Chenopodiaceae
Cruciferae
Compositae
Compositae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Leguminosae
Polygonaceae
Compositae
Cruciferae
Cruciferae
Solanaceae
Caryophyllaceae
Leguminosae
Urticaceae


Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
GramineaeBoraginaceae
Aristolochiaceae
Compositae
Araceae
Compositae
Compositae
Compositae
Convolvulaceae
Umbelliferae
Geraniaceae
Rosaceae
Labiatae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Compositae
Compositae
Urticaceae


Gramineae
Gramineae
Cyperaceae
Gramineae


Polypodiaceae


Betulaceae
Rosaceae
Rosaceae
Liliaceae

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK öNEMİ
Yurdumuzda, fındık ziraatı yapılan Karadeniz sahil şeridinde iklimin mutedil yağışlı ve rutubetli olması, çiftlik gübresi kullanılması,nedeniyle yabancıot yoğunluğu artmaktadır. Dar ve geniş yapraklı yabancıotların yanında böğürtlen v.s. gibi odunsu bit­kiler o kadar hızlı gelişmektedir ki, ürünü olumsuz yönde etkilediği gibi, fındık bahçe­sine girilmez hale getirmektedir. Böylece işçilik artmakta, hasat güçleşmekte hayvanla­rın otlamak için serbestçe dolaşmalarına engel olunmaktadır. Her yıl ilkbaharda ve hasat öncesi kesmek suretiyle böğürtlen temizliği yapılmasına karşın, yeni çıkan sürgün­ler daha kuvvetli olmaktadır.
3. MÜCADELESİ
3.1. Kültürel önlemler
Bulaşmalar önlenmeli, yanmış çiftlik gübresi kullanılmalı, yabancıotlar tohum vermeden biçilmeli, erozyon tehlikesi olmayan bahçelerde bellerm yapılmalıdır. Ayrıca böğürtlen, gıcır dikeni ve eğrelti otu gibi bitkiler biçilerek yok edilmelidir.
3.2.Kimyasal Mücadele
3.2.I.İlaçlama Zamanının Tespiti
ilaçlamalar ilkbaharda yabancıotların 4-6 yapraklı oldukları devrede (nisan­-mayıs aylarında) yapılır. Yeniden çıkışlar olursa 1,5-2 ay sonra uygulama tekrarlanır. Fındık bahçelerinde odunsu bitkilerle mücadele ise yine ilkbaharda odunsu bitkilerin ge­lişmesinin en hızlı olduğu devrede (mayıs- haziran) yapılmalıdır.
3.2.2. Kullanılacak ilaçlar Ve Dozlar
Bakınız (Kullanılan etkili madde)
3.2.3. ilaçlama Tekniği
ilaçlama rüzgarsız, sakin, güneşli ve ılık havada (10-25 C )yapılmalıdır. Ya­bancıotlardan hayvan yemi olarak istifade edilen fındık bahçelerinde nokta ilaçlaması yapılmalıdır.odunsu bitkilerIe mücadelede kaplama ilaç uygulamaya gerek yoktur. Odunsu bitkiler nokta ilaçlama ile ilaçlanmalıdır. Aletin kalibrasyon denemesi yapılarak kullanılacak su miktarı tesbit edilmelidir.
Yeni tesis edilmiş fındık bahçelerinde ilk 7-8 yıl kimyasal mücadele yapılma­malıdır. Ancak Artemisia vulgaris 'in bulaştığı bahçelerde, bu yabancıotun bütün bah­çeye yayılmasını önlemek için toprakta bakiye tesiri olmayan ilaçlarla ilk 7-8 yılda ilaç­lama yapılmalıdır. Uygulama esnasında ilacın fındığa teması önlenmelidir.


DAR YAPRAKLI YABANCI OTLAR


Ülkemizde çeşitli kültür bitkilerinde sorun olan en önemli yabancı otlar aşağıda resimleri ile birlikte verilmiştir.
Sakal otu
Tilki kuyruğu
Yabani yulaf
Püsküllü çayır
Köpek dişi ayrığı
Topalak
Çatal otu Duvar arpası
Delice
Kuş yemi
Kamış
Tavşan bıyığı
Kanyaş
Darıcan
Yabani yulaf
Şekil 1. Yabani yulaf
Püsküllü çayır otu
Şekil 2. Püsküllü çayır otu
Köpek dişi ayrığı
Şekil 3. Köpek dişi ayrığı
Yapışkan ot
Şekil 4. Yapışkan ot
Darıcan
Şekil 5. Darıcan
Sakal otu
Şekil 6. Sakal otu
Kamış
Şekil 7. Kamış
Tavşan bıyığı
Şekil 8. Tavşan bıyığı


BANKET YABANCIOTLARIBanket yabancıotları, sulama ve drenaj sistemleri şev ve banketlerinde gelişen kara yabancıotlarıdır.
1 .SORUN OLAN YABANClOTLAR
1. 1 Bir Yıllık Geniş Yapraklı Yabancıotlar
Bilimsel Adı
Türkçe Adı
Familvası
Adonis flammea Jacq.
Kandamlası
Ranunculaceae
Amaranthus spp.
Horozibiği
Amaranthaceae
Capsetla bursa-pastoris Medik.
Çobançantası
Cruciferae
Centaurea cyanus L.
Gökbaş
Compositae
Clıenopodium albüm L.
Sirken
Chenopodiaceae
Erodium cicutarium (L.)L'Herit.
Dön baba
Geraniaceae
Galium spp.
Yoğurtotu
Rubiaceae
Papaver rhoeas L.
Gelincik
Papaveraceae
Ranunculus an-ensis L.
Tarla düğünçiçeği
Ranunculaceae
Silybum marianum (L.)Gaertner
Meryem dikeni
Compositae
Sinapis ar\-ensis L.
Yabani hardal
Cruciferae
Tribulus terrestris L.
Demir dikeni
Zygophyllaceae
Turgenia laiifolia (L.)Hoffm.
Pıtrak
Umbelliferae
Xanthium strumahum L.
Domuz pıtrağı
Compositae
1.2. İki Yıllık Geniş Yapraklı Yabancı Otlar

Anthemis spp.
Papatya
Compositae
Carduus nutans L.
Eğikbaşh kangal
Compositae
Daucus carota L.
Yabani havuç
Umbelliferae
Echium spp.
Engerek otu
Boraginaceae
Malva sylvestris L.
Yabani ebegümeci
Malvaceae
Onopordum acanthium L.
Adi eşekdiken
Compositae
Verbascum spp.
Sığırkuyruğu
Scrophulariaceae
1.3. Çok Yıllık Geniş Yapraklı Yabancı otlar

Acroptilon repens (L.) DC
Kekre

Compositae
Cirsium arvense (L.) Scop.
Köygöçüren
Compositae
Euphorbia spp.
Sütleğen
Euphorbiaceae
Rume.r spp.
Labada
Polygonaceae
Solanum dulcamara L.
Odunsu köpeküzümü
Solanaceae
Urticae dioicca L.
Büyük ısırgan
Urticaceae

Sulama ve drenaj sistemleri şev ve banketlerinde yukarıda belirtilen genişyap­raklı yabancıotlar dışında bir ya da çokyıllık dar yapraklı yabancıotlarla, odunsu bitkile­rin gelişmesi de söz konusudur.Başta Kamış (Phragmites austrialis) olmak üzere şev ve banketlerde gelişebilecek daryapraklı yabancıotlarla savaşım için "Suüstü Yabancıotları Zirai Mücadele Teknik Talimatı" odunsu bitkiler için de "Odunsu Bitkilerle Zirai Mücadele Teknik Talimatı" ndan yararlanılmalıdır.
2. YAŞAYIŞLARI
2.1 . Bir Yıllık Yabancıotlar 
Bir yılda gelişen, çiçek açarak tohum oluşturan ve daha sonra kuruyarak ölenyabancıotlardır.
Tohumla çoğalırlar. Tohumları uygun olmayan koşullarda da toprakta uzun süre canlılıklarını koruyabilir. Sonbaharda çimlenen türleri varsa da, genellikle ilkbaharda çimlenirler.
2.2. İki Yıllık Yabancıotlar
Yaşamlarını iki yılda tamamlayan yabancıotlardır. Birinci yıl kök ve yaprakları gelişerek (vegetatif gelişme) toprak üstünde rozet biçiminde kalırlar. İkinci yıl çiçek ve tohum oluşturarak (generatif gelişme) yaşamlarını tamamlarlar. Tohumla ya da çeşitli bitki organları aracılığı ile çoğalırlar.
2.3. Çok Yıllık Yabancıotlar
Üç ya da daha çok yıl yaşayan yabancıotlardır. Tohum, toprakaltı ve sürünücü gövde parçaları, yumru ve soğan gibi organları ile çoğalırlar. Yılın uygun olmayan dö­nemlerinde yapraklarını döker, toprakaltı bölümleri ile canlılıklarını sürdürürler. Uygun koşullarda gelişip, yaprak, çiçek ve tohum oluştururlar.
3 . ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK öNEMİ
Banket yabancıotlarını da kapsamak üzere, kara yabancıotlarının oluşturduğu sorunlar aşağıda özetlenmiştir.
- Kara yabancıotlarının geliştiği şev ve banketlerde bakım işleri aksar. Hayvan­sal zararlıların neden olduğu zararlar ve su kaçaklarının yerlerinin belirlenmesi güçleşir.
- Kuruyan yabancıotlar kanal suyuna düşerek çeşitli sanat yapılarının (ızgara, sifon, çek vb.) tıkanmasına, taşrnalara ve sulamanın aksamasına yol açar.
- Kuruyan yabancıotlar yangına neden olur ve özellikle depo çevrelerinde tehlike yaratır.
- özellikle derin köklü odunsu bitkiler, kanallarda su kayıplarına, kaçaklara ve kanal kaplamalarının bozulmasına yol açar.
- Erozyonu önlemek amacı ile yapılan bitkisel kaplamanın gelişmesini engeller­ler.
- Tohumların rüzgar ve özellikle su aracılığı ile taşınması sonucunda, tarımsal alanların bulaşmasına yol açarlar.
- Kültür bitkilerinde zararlı olan, bir çok hastalık etmeni ve böcekler için beslen­me, üreme ve sığınma ortamı yaratarak, bulaşma kaynakları oluştururlar.
4 . YAYILIŞ ALANLARI
Kara yabancıotları ülkemizdeki tüm sulama ve taşkın tesisleri ile, park ve rekre­asyon alanlarında yaygındır. Ancak Dsİ tesislerindeki yayılış alanları ve türleri ayrıntılı olarak saptanmamıştır.
5. SORUNLARIN SAPTANMASI
Dsİ tesislerindeki banket yabancıotları sorunları, "DSİ Tesislerinde Sorun Yara­tan Zararlılarla Savaşım Yönergesi" nin "Tesislerin İncelenmesi" (Sorunların Saptanma­sı) bölümündeki ilkelere göre saptanır.
6 . MÜCADELESİ
6.1 Kültürel önlemler
6.1.1 Rekabetten Yararlanma
Belirli bir alanda gelişen bitkiler ışık, toprak nemi, topraktaki besin maddeleri, karbondioksit, yaşama yeri ve bitkilerle ortak yaşayan canlılar gibi istekleri açısından, birbirleriyle rekabet durumundadır. Bitkiler arasındaki rekabetten yararlanarak, banket­lerdeki genişyapraklı yabancıotlarla savaşım yapılabilir.
Şev ve banketlerin çekişme gücü yüksek çokyıllık daryapraklı bitkilerle (Ag­ropyron etongatum, Festuca elatior, Cynodon dactylon ) kaplanması, genişyapraklı ya­bancıotların gelişmesini önemli ölçüde engellemektedir.
Kanal şev ve banketlerinde gerçekleştirilen 2,4-D amin uygulamaları da, kapla­ma yapılmış alanlardaki çokyıllık daryapraklı bitkilerin çekişme gücünü artırmakta; kaplama yapılmamış alanlarda ise özellikle başta ayrık (Cynodon dactylon ) olmak üzere, bu bitkilerin gelişmesine yardımcı olmaktadır.
6.1.2. Otlatma
Şevleri düzgün, eğimi fazla olmayan ve denetim olanakları yeterli olan sulama ve taşkın koruma tesislerinde başarı ile uygulanabilen bir yöntemdir. Otlatmada başta koyun olmak üzere, hemen bütün evcil hayvanlar kullanılabilmektedir. Düzenli bir otlat­ma ile, daryapraklı bitkilerin şevlerde bitkisel bir örtü oluşturması ve genişyapraklı ya­bancıotların gelişmesinin önlenmesi sağlanabilmektedir.
Ancak otlatmanın, denetimli yapılması ve özellikle bitkisel kaplama yapılmış alanlarda, örtünün bozulmasını önleyici önlemlerin alınması gerekmektedir.
6.2 . Fiziksel ve Mekaniksel Mücadele
Kara yabancıotlarımı karşı uygulanabilecek başlıca fıziksel ve mekaniksel sava­şım yöntemleri;el ile toplama,kazma,çapalama, sürme, biçme, yakma ve gölgeleme ola­rak özetlenebilir. Bu yöntemlerden el ile toplama, çapalama, kazma ve gölgeleme genel­likle park ve rekreasyon alanlarında ve sınırlı genişliklerde uygulanabilmektedir. Sürme ise özelIikle kavak yetiştirilen alanlarda uygulanan bir yöntemdir. Şev ve banketlerde uy­gulanabilecek yöntemler aşağıda özetlenmiştir.
6.2.1. Biçme
Çeşitli biçme aletleri kullanılarak, şev ve banketlerdeki otsu yabancıotlara karşı mekaniksel savaşım yapılabilmektedir. Ülkemiz koşullarında, çayır biçme makinaları özellikle kanal şevine göre eğimi ayarlanabilenleri, başarı ile kuIlanılabilir. Biçme aletle­rinin çeşitli iş makinalarına takılabilen tipleri de bulunmaktadır. Biçmenin etkili olabil­mesi için; uygulamanın yabancıotların tohumlarının oluşmadığı, kök ve toprakaltı göv­delerindeki besin maddeleri birikiminin en düşük düzeyde bulunduğu, çiçeklenme öncesi dönemlerde yapılması gerekir.
Biçme, yabancıotları iki biçimde etkilemektedir. Zamanında yapılan biçmelerle tohum oluşumu önlenmekte. yinelenen biçmeler sonucunda, çok yıllık yabancıotların kök ve toprakaltı gövdelerinde biriken besinler tüketilerek, gelişmeleri sınırlanmaktadır.
6.2.2.Yakma
Sulama ve taşkın koruma tesislerinde yabancıotlara karşı yakma yöntemiyle sa­vaşım, iki ayrı dönemde ve başlıca iki amaçla yapılmaktadır.
Bunlardan ilki, yabancıotların gelişmelerini sürdürdükleri, henüz çiçek açıp, tohum oluşturmadıkları ve yeşil durumda bulundukları dönemde yapılmaktadır. Bu dö­nemde yapılan uygulama ile,sistemlerde yabancıot sorunları çözümlenmektedir. Yakma işlemi, bitki hücrelerinin zarar görmesine ve sonunda bitkinin ölmesine neden olmaktadır. Bitkilerin tür ve gelişme dönemlerine bağlı olarak etkilendikleri sıcaklıklar farklı oldu­ğundan,yakma işleminde, değişik sıcaklıklar kullanılabilmektedir.
Yakma yönteminin diğer bir amacı tohum oluşturmuş ve kurumuş yabancıotla­rın, yok edilmesi ve yayılışlarının engeIlenmesidir.
Yakma işlemi,bu işlem için geliştirilmiş özel yakma aletleri ya da daha sınırlı alanlarda, atomizörlere takılan alev başlıkları ile yapılabilmektedir. Yakma yönteminde yakıt olarak fuel - oil ya da sıvılaştırılmış petrol gazları (LP) kuIlanılmaktadır.
Yakma işlemi, etki düzeyi sınırlı, yinelenmesi gerekli ve bu nedenle uygulanma­sı pahalı bir yöntemdir.
6.3. Kimyasal Mücadele
6.3.1. ilaçlama Zamanının Tespiti
Geniş yapraklı banket yabancıotlarına ilaç uygulamaları, yabancıotların hızla büyüyüp geliştikleri ve genç oldukları erken gelişme dönemlerinde yapılır. Yabancıotla­rın 3-4 yapraklı oldukları geç sonbahar ya da erken ilkbahar ayları, ilaçlama için uygun zamanlardır. Uygulamaların çiçek tomurcuklarının oluşumu ve erken çiçeklenme döne­mine kadar bitirilmesi gerekir.
Çevredeki kültür bitkileri de, uygulama zamanının belirlenmesinde etkili­dir.Tahıl tarımının yaygın olduğu alanlarda ilaçlamalarının bu bitkilerin kardeşlenme dönemlerinin tamamlanması ile sapakalkma dönemleri arasında; ilaca çok duyarlı pamuk, sebze ve tütün yetiştirilen alanlarda, bu bitkilerin ekim-dikimlerinden önce ya da hasatlarından sonra; meyve ve bağ alanlarında ise gözlerin uyanmasından önce yapılma­sı gerekir.
Bir yılda genellikle i ilaçlama yeterlidir. Ancak yabancıot türlerinin çimlenme dönemleri arasındaki farklılıklar ve bazı yabancıot türlerinin ilaca duyarlılıklarının fark­lı olması yüzünden, 2. ilaçlama gerekebilir.
6.3.2. Kullanılacak ilaçlar ve Dozları
Bakınız (Kullanılan etkili madde)
6.3.3 . ilaçlama Tekniği
2,4-D' nin banket yabancıotlarına karşı önerilen dimethylamin tuzları, yapraklar ve kökler aracılığıyla bitki bünyesine alınan, taşınım etkili ilaçlardır. ilaçlar su ile ka­rıştırılarak, yabancıotların topraküstü bölümlerine püskürtülmelidir. Püskürtme kollu püskürtücülerle yapılan ilaçlamalarda, dekara genellikle 40-60 litre su kullanılır. Su mik­tarı, yabancıot yoğunluğu ve boylarına bağlı olarak 100 litreye kadar arttırılabilir.
Püskürtme tabancası kullanılarak yapılan uygulamalarda, %0.3'lük ilaçlı su ha­zırlanarak püskürtme yapılır.
Uygulanması önerilen dozlardan; düşük dozlar, erken gelişme dönemleri ile bir­yıllık genişyapraklı yabancıotların yaygın olduğu alanlarda; yüksek dozlar geç gelişme dönemleri ile çokyıllık yabancıotların yaygın olduğu alanlarda kullanılmalıdır.
ilaç kaçaklarının önlenebilmesi için; püskürtme kolu ilaçlanacak yüzeye müm­kün olduğu kadar yakın ayarlanmalı, ilaçlamalar düşük basınçla ve yelpaze tipli meme­lerle yapılmalı, uygulamalar sırasında hava rüzgarsız olmalı, rüzgar çıktığında ilaçlama­ya ara verilmeli, pamuk, bağ, sebze, fasulye, domates vb. gibi duyarlı bitkilerin bulunduğu alanlarda, ilaçlama zamanları doğru seçilmelidir. Uygulamalar hava sıcaklığı­nın 8-25C arasında olduğu dönemlerde yapılmalıdır.
2,4-D amin bileşimli ilaç uygulamalarından sonra, 6 saat içinde yağış düşmesi durumunda ilaçlanma yinelenmelidir.
Bitkisel kaplama yapılmış alanlarda, başta Kamış (Phragmites austrialis) olmak üzere, daryapraklı yabancıot sorunları varsa ya da var olan yabancıotların savaşı­mı için uygulanacak ilaç (örneğin glyphosate), bitkisel kaplamaya zarar verecekse, bu durumda ilaç uygulamalarının, sürtme yöntemi ile yapan özel aletlerle (fitilli ve fırçalı) yapılması, kaplamaların zarar görmesi açısından uygun görülmektedir.
6.3.4. Uygulama ile ilgili Yasaklama ve Kısıtlamalar
2,4-D amin tuzları ışıktan ve sıcaklıktan önemli ölçüde etkilenmediğinden uy­gulama yerinde kalma süreleri uzundur. 2,4-D amin tuzları uygulandıkları alanlardaki topraklarda, mikroorganizma etkinliği sonucu parçalanır ve etkililiklerini kaybederler. Ilık ve nemli topraklarda genellikle 1-4 haftada etkisiz duruma geçerler.
ilacın su bulunan sulama kanallarında uygulanması, ilaçlanmış alanlarda 7 gün süre ile süt hayvanlarının otlatılmaması, ilaçlı sularda balık avlanmaması gerekir.