29 Eylül 2011 Perşembe

GRYLLİDAE

KARA ÇEKİRGE
(Melanogryllus desertus )
(Gryllus compestris)
BAĞ HOROZCUĞU
(Oecanthus pellucens )


Kara çekirgeler kışı nimf halinde geçirir.
İlkbahar aylarında gelişmeye ve aşırı şekilde beslenmeye devam ederler.
Nimfler ekim ayından itibaren kışlama yerlerine çekilirler.
Yılda 1 döl verirler.

TETTİGONİDAE

YEŞİL ÇEKİRGELER
(Isophya spp.,
Poecilimon spp.)
KILIÇLI ÇEKİRGE
(Platycleis intermedia )
Yeşil çekirgeler, su tutmayan meyilli arazilere ve çayır diplerine yumurtalarını tek tek bırakırlar.
İklim koşulları uygun olduğu zaman, bu yumurtalar mart sonları veya nisan ayı başlarında açılır. Yılda 1 döl verir.

TARLA ÇEKİRGELERİ (acrididae)

Fas çekirgesi (Dociostaurus maroccanus )
Madrap çekirgesi (Locusta migratoria )
Güdük çekirge (Pararcyptera labiata)
İtalyan çekirgesi (Calliptamus italicus)

Kışı, yumurta döneminde geçirilir.
Yılda 1 döl verirler.

TÜTÜN AMBAR ZARARLILARI

Tütün güvesi (Ephestia elutella)
Tatlıkurt (Lasioderma serricorne)

TOHUM BÖCEKLERİNE KARŞI iLAÇLAMA zAMANI

Boş ambar ilaçlaması: Ekici evleri ve tütün depolarında ürünün depoya alınmasından 20-25 gün önce yapılmalıdır.

Dolu ambar ilaçlaması: Tütün ekici evlerinde, tütünlerin hevenk, dizi, balya halinde depolandığı yerlerde ürün, ekici evlerine alındıktan sonra 15 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır.
Depolarda ilaçlamaya, asılan yapışkan tuzaklarda 3, ışık tuzaklarında veya feromon tuzaklarında 10-15 böcek (Tütün güvesi veya Tatlı kurt) görüldüğünde başlanır. İlaç uygulanmasından sonra, depo en az 12 saat kapalı tutulur. Bu uygulama böcek çıkış ve uçuşlarının devam ettiği sürece, haftada 3 kez yarım doz üzerinden yapılmalıdır.

Koruyucu ilaçlama: Tütünler işlendikten sonra ve balyalamadan önce uygulanır.

Fümigasyon: Üründe böcek bulaşma ve zararı yoğun olduğu zaman fümigasyona başvurmak gereklidir.

KURU MEYVE ZARARLILARI

İncir kurdu Ephestia cautella (Walk.)
Kuru meyve güvesi Plodia interpunctella Hubn.
Kuru üzüm güvesi Ephestia figuliella (Greg.)
İç fındık güvesi Paralipsa gularis (Zell.)
Ekşilik böcekleri Carpophilus spp.
Testereli böcek Oryzaephilus surinamensis
Kuru meyve akarı Carpoglyphus lactis (L.)

BAKLAGİL TOHUM BÖCEKLERİ
Tek döl veren türler
Bezelye tohumböceği (Bruchus pisorum L.)
Bakla tohumböceği. (Bruchus rufimanus Boh.)
Mercimek tohumböceği (Bruchus lentis Fröhl.)
Ortadoğu mercimek tohumböceği (Bruchus ervi Fröhl.)
Akdeniz mercimek tohumböceği (Bruchus signaticornis Gyll.)

Çok döl veren türler
Fasulye tohumböceği (Acanthoscelides obtectus Say)
Börülce tohumböceği (Callosobrucus maculatus F.)

Ambarlanmış Tahıl ve Mamullerinde Zarar Yapan Böcekler

Ambarlanmış Tahıl ve Mamullerinde Zarar Yapan Böcekler

Buğday biti Sitophilus granarius L. (Coleoptera: Curculionidae)
Pirinç biti Sitophilus oryzae L. (Coleoptera: Curculionidae)
Ekin kambur biti Rhyzopetrha dominica F. (Coleoptera: Bostrychidae)
Khapra böceği Trogoderma granarium Everts ( Coleoptera: Dermestidae
Kırma biti Tribolium confusum Duv. Coleoptera: Tenebrionidae
Un biti  Tribolium cnfusum Herb. (Coleoptera: Tenebrionidae)
Boynuzlu böcek  Gnathocerus cornutus Fabr. (Coleoptera: Tenebrionidae)
Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis L. (Coleoptera: Silvanidae)
Un kurdu  Tenebrio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae)
Ekin kara böceği  Tenebriodes mauritanicus L. (Coleoptera: Ostomatidae)
Küçük kırma biti Leomophloeus ferruginneus Steph.( Coleoptera: Cucujidae)
Pirinç kırma biti  Latheticus oryzae Waterh. .( Coleoptera:Tenebrionidae)
Arpa güvesi Sitotraga cerealella Oliv. (Coleoptera: Gelechiidae)
Değirmen güvesi Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: Pyralidae)
Un güvesi Pyralis farinalis L. (Lepidoptera: Pyralidae)
Kuru meyve güvesi Plodia interpunctella Hübn (Lepidoptera: Pyralidae)
Un akarı  Acarus siro L. Acarina: Acaridae

Ekin Kambur Böceğine Karşı Kullanılacak Kimyasallar

Tohum İlaçlamasında (100 kg tohuma)
Endosülfan % 32.9WP 200 g
Chlorpyrifos - ethyl % 25 WP 200 g
İmidacloprid % 70 WS 200 g
Isofenphos % 40 DS 175 g

Yüzey İlaçlamasında (da)
Fenitrothion % 3 Toz 3000 g
Fenitrothion 550 g/1 EC175 ml
Fenthion 525 g/l EC175 ml
Chlorpyrifos-ethyl 480 g/1 EC200 ml
Azinphos-methyl 230 g/1EC250 ml
Carbosulfan 250 g/1 EC100 ml
Deltamethrin 25 g/1 EC20 ml
Lambda-Cyhalotrin 50 g/1 EC50 ml

Nematodlarla Mücadele Yöntemleri

♦ Kültürel önlemler
♦ Solarizasyon
♦ Solarizasyon + Biofümigasyon
♦ Kimyasal uygulamalar
♦ Solarizasyon + Kimyasal uygulamalar
♦ Dayanıklı çeşitlerin kullanılması (Domates)
♦ Aşılı fide kullanılması
♦ Biyolojik organizmalar (Faydalı organizmalar)

Nematodlar Bitkileri Nasıl Hastalandırır?

Mekanik Zarar
Bitki içinde hareket ve penetrasyon
Hücresel Değişmeler
Hücrenin ölümü (necrosis)
Hücre büyümesindeki değişmeler
Konukçudaki Fiziksel Değişmeler
Köklerden su ve besin alımının kesilmesi
Yapraktan köklere besin akışının kesilmesi
Diğer mikroorganizmaların girişine kapı aralar
Diğer hastalık etmenleriyle interaksiyon
Diğer hastalık etmenlerinin taşınması
Çevresel sitres koşullarına hassasiyet

Nematodlarda Yaşam Döngüsü

Ekonomik Öneme Sahip Bitki Paraziti Nematodlar

Nematod Konukçu Bitki
Kök ur nematodları (Meloidogyne spp)-------Sebzeler, Meyveler, Süs Bitkileri

Turunçgil Nematodu (Tylenchulus semipenetrans-----Turunçgiller, Bağ, Zeytin

Kamalı Nematodlar (Xiphinema spp.) ----------------Meyveler, Süs Bitkileri
Halkalı Nematodlar (Criconemella spp.) Meyveler
Kök-Lezyon Nematodları (Pratylenchus spp.) Meyveler, Buğdaygiller
Muz Spiral Nematodu (Helicotylenchus multicinctus) Muz, Turunçgiller
Soğan Sak Nematodu (Ditylenchus dipsaci ) Süs Bitkileri, Patates
Patates çürüklük nematodu (Ditylenchus destructor) Patates
Patates Kist nematodları (G. rostochiensis, G. pallida Patates
Buğday gal nematodu (Anguina tritici) Buğday
Hububat Kist nematodları (Heterodera avenae, H. latipons ve H. filipjevi ) Buğday
Çeltik Beyaz Uçkurutan Nematodu (Aphelonchoides besseyi) Çeltik

Bitkilerde Yaprak dİZİLİŞLERİ

Çiçek Şekilleri

Bitkilerde Meyve Şekilleri

Bitkilerde Yaprak Şekilleri

Bitkilerde Kök Şekilleri