2 Şubat 2011 Çarşamba

Fide Fidan Yetiştiriciliği Ruhsatı Almak İçin???

Fide ve Fidan üretimi yapacak olanların, mevzuat dahilinde izleyeceği yol şu şekilde olmalıdır.

Bitki Yetiştirme Ruhsatı almak isteyenlerin 12.04.2007 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe giren "Fidanlık,Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı Üretilen Yerlerin Ruhsatlandırılmasına İlişkin Yönetmeliğin" 4.maddesine göre; Tarım İl/ilçe Müdürlüklerine aşağıdaki belgelerle müracatta bulunmaları gerekir.

1-Dilekçe
2-Yönetmeliğin ekindeki taahhütname(EK-1)
3-Üretim yapılacak arazinin tapusu (Kiralıksa Kira Kontratı)
Müracaattan sonra Tarım İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğüü tarafından gerekli incelemeler yapılarak rapor düzenlenir. Ayrıca söz konusu araziden toprak örneği alınarak nematod kontrolü için Enstitüye gönderilir. Tüm şartların olumlu olması durumunda Müracaat sahibine aşağıda örneği bulunan "Bitki Yetiştirme Ruhsatı" verilir.